Tin tức cập nhật : 29/06: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ
Tiêu điểm
29/06: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ

29/06: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ

  Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô hôm nay (29-6) không phải là ngày tử vì đạo của hai vị thánh Tông Đồ, nhưng có lẽ là ngày di chuyển hài...

Thành lập nhóm trẻ Francisco GX An Phú

Thành lập nhóm trẻ Francisco GX An Phú

Thành lập nhóm trẻ Francisco GX An Phú (Video)

Tháng 5/2015-Dâng hoa kính Đức Mẹ-tuần 3

Tháng 5/2015-Dâng hoa kính Đức Mẹ-tuần 3

Tuần thứ 3 - tháng Hoa kính Đức Mẹ, Các cô trong Hội Lòng Chúa thương xót thay mặt cộng đoàn dâng hoa kính Đức Mẹ.   (xem link youtube đính kèm) https://youtu.be/toap6P5eny4   Ngày 16/5/2015 Nguyễn Duy...

Tháng 5/2015-Dâng hoa kính Đức Mẹ-tuần 1

Tháng 5/2015-Dâng hoa kính Đức Mẹ-tuần 1

Tháng 5 lại về, Cộng Đoàn GX An Phú hân hoan mừng kính Đức Mẹ qua các hoạt động dâng hoa vào các buổi chiều thứ bảy. Khai mạc tháng Hoa (...

Hội Đồng Mục Vụ

I. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ NHIỆM KỲ 2009-2013

Hội Đồng Mục Vụ gồm những giáo dân thuộc Giáo xứ, được mời gọi và tuyển chọn để hợp lực cộng tác với linh mục chánh xứ trong việc quản trị và điều hành các sinh hoạt mục vụ, xây dắp tình liên đới và hiệp thông, góp phần xây dựng Giáo xứ thành một cộng đoàn tư tế phụng thờ Thiên Chúa. Sống Phúc Âm làm chứng và loan báo tin mừng, yêu thương và phục vụ.

III.1.1. BAN THƯỜNG VỤ :  NHIỆM KỲ I + II

STT

THÁNH HIỆU

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Phê rô

Lê Danh Thục

Chủ tịch HĐMV2

Gioan

Đặng Ngọc Tá

Phó Chủ tịch nội vụ3

Phê rô

Trịnh văn An

Phó Chủ tịch ngoại vụ4

Gioan Bt

Nguyễn Văn Hùng

Tổng thư ký5

ĐaMinh

Phạm Bá Trãi

Tổng thủ quỹ6

Giuse

Đặng Vũ Long

Ủy viên Phụng Vụ

Trưởng ban Caritas7

Giuse

Đặng Mạnh Quân

Ủy viên Giáo lý
Bổn mạng của HĐMV Giáo xứ : Lễ kính thánh Phê-rô & Phao-lô (29/06)

 

II. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ - HỘI ĐỒNG MỤC VỤ TỪ NĂM 1962 ĐẾN NĂM 2011 :


NHIỆM KỲ

THÁNH HIỆU

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌ GIÁO

GHI CHÚ

1962-1965

Giuse

Nguyễn Văn Dự

Chánh

Mông Triệu

RIP

Mathia

Nguyễn Vĩnh Tuy

Phó

Phao lô

RIP

Giuse

Lê Trung Phan

Thư ký

Thánh Tâm

RIP

Phêrô

Trần Tiến Sâm

Thủ Quỹ

Phao lô

RIP

1966-1970

Mathia

Nguyễn Vĩnh Tuy

Chánh

Phao lô

RIP

Phêrô

Trần Tiến Sâm

Thủ Quỹ

Phao lô

RIP

1971-1973

Mathia

Nguyễn Vĩnh Tuy

Chánh

Phao lô

RIP

Phêrô

Nguyễn Văn Nhung

Phó

Phê rô

RIP

Gioan

Trần Văn Phong

Thư ký

Mông Triệu

RIP

Phêrô

Nguyễn Văn Sáu

Thủ Quỹ

Phê rô

RIP

1974-1977

Phêrô

Nguyễn Văn Nhung

Chánh

Phê rô

RIP

Phêrô

Trần Quy

Phó

Phê rô

RIP

Gioan

Trần Văn Phong

Thư ký

Mông Triệu

RIP

Giuse

Đoàn Như Huống

Thủ Quỹ

Mông Triệu

RIP

1978-1981

Phêrô

Nguyễn Văn Nhung

Chánh

Phê rô

RIP

Phêrô

Trần Quy

Phó

Phê rô

RIP

Gioan

Trần Văn Phong

Thư ký

Mông Triệu

RIP

Giuse

Trịnh Văn Tạo

Thủ Quỹ

Mông Triệu

RIP

1982-1984

Giuse

Nguyễn Văn Dự

Chánh

Mông Triệu

RIP

Phêrô

Nguyễn Văn Viên

Phó

Phêrô

RIP

Gioan

Trần Văn Phong

Thư ký

Mông Triệu

RIP

Giuse

Trịnh Văn Tạo

Thủ Quỹ

Mông Triệu

RIP

1985-1987

Giuse

Nguyễn Văn Dự

Chánh

Mông Triệu

RIP

Phêrô

Nguyễn Văn Viên

Phó

Phêrô

RIP

Gioan

Trần Văn Phong

Thư ký

Mông Triệu

RIP

Giuse

Trịnh Văn Tạo

Thủ Quỹ

Mông Triệu

RIP

1988-1990

Gioan

Trần Văn Phong

Chủ Tịch

Mông Triệu

RIP

Luca

Nguyễn Văn Kính

Phó Phụng Vụ

Mông Triệu

RIP

Phanx-xaviê

Phạm Văn Điệp

Phó KhánhTiết

Phao lôPhao lô

Nguyễn Văn Quý

Thư ký

Mông Triệu

RIP

Giuse

Đoàn Như Phiếu

Thủ Quỹ

Mông Triệu

2 năm

Phêrô Charnel

Phạm Văn Hùng

Thủ Quỹ

Phêrô1991-1995

Phanx-xaviê

Phạm Văn Điệp

Chủ Tịch

Hiển LinhLuca

Nguyễn Văn Kính

Phó Phụng Vụ

Mông Triệu

RIP

Phao lô

Nguyễn Văn Quý

Phó Khánh Tiết

Mông Triệu

RIP

Giuse

Vũ Văn Huệ

Thư ký

Hiển Linh

ở Mỹ

Phêrô Charnel

Phạm Văn Hùng

Thủ Quỹ

Hiển Thánh1995-2003

Phanx-xaviê

Phạm Văn Điệp

Chủ Tịch

Hiển LinhĐa Minh

Hoàng Ngọc Thung

Phó

Thánh LinhPhêrô

Lê Danh Thục

Thư ký

Mông TriệuPhêrô Charnel

Phạm Văn Hùng

Thủ Quỹ

Hiển Thánh2003-2005

Đa Minh

Hoàng Ngọc Thung

Quyền Chủ Tịch

Thánh LinhPhêrô

Lê Danh Thục

Thư ký

Mông Triệu2005-2009

Phêrô

Lê Danh Thục

Chủ Tịch

Mông TriệuGiuse

Lê Trung Phái

Phó CT nội vụ

Thánh LinhPhêrô

Trịnh Văn An

Phó CT ngoại vụ

Hiển ThánhGioan Bt

Nguyễn Văn Hùng

Thư ký

Hiển LinhĐa Minh

Phạm Bá Trãi

Thủ Quỹ

Mông TriệuAn-rê

Bùi Văn Báo

Ủy viên BAXH

Mông Triệu

2 Th

Giuse

Đặng Vũ Long

Ủy viên BAXH

Hiển LinhGioan

Đặng Ngọc Tá

Uv Khánh tiết

Hiển Linh2009-2013

Phêrô

Lê Danh Thục

Chủ Tịch

Mông TriệuGioan

Đặng Ngọc Tá

Phó CT nội vụ

Hiển LinhPhêrô

Trịnh Văn An

Phó CT ngoại vụ

Hiển ThánhGioan Bt

Nguyễn Văn Hùng

Thư ký

Hiển LinhĐa Minh

Phạm Bá Trãi

Thủ Quỹ

Mông TriệuGiuse

Đặng Vũ Long

Ủyviên PV-BAXH

Hiển LinhGiuse

Đặng Mạnh Quân

Ủy viên Giáo lý

Hiển LinhDANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ  -  VÀ HĐMVGX NHIỆM KỲ 3 TỪ 2013 – 2017

2013 - 2017

Phêrô

Lê Trung Hoá

Chủ Tịch

Thánh Linh

Đaminh

Trần Hữu Dụng

Phó CT Nội Vụ

Mông Triệu

Augustino

Nguyễn Văn Khánh

Phó CT Ngoại Vụ

Hiển Thánh

Gioan

Đặng Thành Long

Thư Ký

Thánh Linh

Giuse

Đặng Mạnh Quân

Thủ Quỹ

Hiển Linh

Giuse

Nguyễn Đức Quân

UV Phụng Vụ

UV Khánh Tiết

Mông Triệu

Giuse

Phan Hữu Phi Hùng

UV Giáo lý

Loan báo Tin Mừng

Hiển Thánh

Giuse

Đặng Văn Nam

UV BAXH

Trưởng Caritas

Hiển Linh

BAN ĐIỀU HÀNH HỌ GIÁO MÔNG TRIỆU

2013 - 2017

Antôn

Trần Đình Nghiệp

Trưởng Họ Giáo

Mông Triệu

Giuse

Nguyễn Quốc Bảo

Phó  HG

- nt -

Maria

Trần Thị Nhàn

Thư Ký

- nt -

Phaolô

Nguyễn Văn Hoàng

Thủ Quỹ

- nt -

BAN ĐIỀU HÀNH HỌ GIÁO HIỂN THÁNH

2013 - 2017

Gioan Baotixita

Lê Tấn Lợi

Trưởng Họ Giáo

Hiển Thánh

Maria

Nguyễn Thị Lệ Thanh

Phó Họ Giáo

- nt -

Maria

Huỳnh Thị Đẹp

Thư Ký

- nt -

Vicentê

Lương Minh Trí

Thủ Quỹ

- nt -

BAN ĐIỀU HÀNH HỌ GIÁO HIỂN LINH

2013 - 2017

Gioan

Hoàng Văn Quang

Trưởng Họ Giáo

Hiển Linh

Maria

Phạm Thị Hương

Phó Họ Giáo

- nt -

Catarina

Lê Thị Thu Vân

Thư Ký

- nt -

Maria

Nguyễn Thị Hoà

Thủ Quỹ

- nt -

BAN ĐIỀU HÀNH HỌ GIÁO THÁNH LINH

2013 - 2017

Vicentê

Đỗ Duy Cường

Trưởng Họ Giáo

Thánh Linh

Antôn

Phạm Văn Long

Phó Họ Giáo

- nt -

Maria

Nguyễn Thị Phương Mai

Thư Ký

- nt -

Anna

Nguyễn ThịThanh Hương

Thủ Quỹ

- nt -

 

Cập Nhật bởi Nguyễn Quý Ban MVTT Giáo Xứ

  • Đăng nhập
  • Lời Chúa

"Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là chị em tôi, là mẹ tôi."
Tin tức GH (RSS)
Mùa thường niên
6.jpg
Xem nhiều nhất